Şirketler İçin Bütçe’nin Önemi Ve Takibi Çözbim İle Çok Kolay

Kelime anlamı olarak “Gelecek dönemde elde edilecek gelirleri ve yapılacak harcamaları gösteren tablo” anlamına gelen bütçe; işletmelerin gelecek dönem faaliyetlerini ve ortaya çıkan sonuçları parasal olarak ifade eden plandır.

Güvenli geleceğin en garantili yolu, İyi planlanmış bir bütçedir…

Bütçeler plan hedeflerine ulaşabilmek için finansal tahminlere dayanarak belli dönemler için hazırlanmış dökümlü cetvellerdir.

Kısa vadeli planlar bütçe olarak adlandırılır ve bir yıllık dönemi kapsarlar. Bütçeleme gelecek yılın faaliyetlerinin özellikle sayısal olarak belirlenmesi demektir. İşletmenin kısa vadeli hedefleri ile ilgili gayeleri ve bölümlerin maksatları, bütçelerinde sayısal olarak ifade edilir.

Bütçeleri Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Gelir, marj ve işletme sermayesi gibi üst düzey hedeflerin belirlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
 • Bütçe hazırlanırken, aşağıdan yukarıya doğru tüm bölümlerin ve çalışanların iş ile ilgili gelecek dönem ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.
 • Gelecek dönem için aylık nakit giriş ve çıkış tahmini yapılmalıdır. Böyle bir tahminle, gelecek dönemlerde yaşanabilecek sapmalar belirlenebilir ve gerekli revizyonlar herhangi bir gecikme yaşanmadan yapılabilir.
 • Geçmiş dönemlere ait verilere bakarak, bütçe planı hazırlanan dönemdeki satış miktarları, maliyetleri ve gelirleri ile ilgili plan hazırlanmalıdır.
 • İşletmelerin tamamı, yılın her ayında ya da mevsiminde aynı miktarda taleple karşılaşmayabilirler. Bu nedenle, hazırlanacak bütçedeki tahminlerin bu tür düzenlemeler içermesi, daha yoğun üretimin ve satışın olması beklenen dönemlerin planlarının yapılması gerekir
 • Bütçe hazırlık aşaması bittikten sonra, organizasyondaki tüm bölümlere bütçe hedefleri ataması yapılmalıdır.
 • Nihai bütçenin onaylanması sonrasında, bütçenin tüm paydaşlarla paylaşılması gerekir.
 • Hazırlanan bütçe planı sürekli olarak takip edilmeli, meydana gelen sapmalar belirlenmeli ve bu sapmalara göre bütçe gözden geçirilip, tekrar planlanmalı ya da bu sapmaların nedenleri ortadan kaldırılmalıdır.

Bütçe Hazırlamanın İşletmelere Sağlayacağı Faydalar;

 • Üst düzey yöneticiler, amaçlarını bütçeleme ile netleştirirler.
 • Bütçeleme, geleceği düşünme, öngörme gereğini doğurur.
 • Yöneticileri, izlenecek temel politikaları önceden saptamaya zorlar.
 • Tutarlı düşünmeyi, önemli kararlara varmadan önce tüm ilgili etmenlerin dikkate alınmasını sağlar.
 • Faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinde, ölçülmesinde kullanılacak standartların geliştirilmesini sağlar.
 • Faaliyetlerin etkin bir biçimde denetimine olanak hazırlar.
 • Denetim giderlerinde önemli tasarruflar sağlar.
 • Firmanın alt kademe yöneticilerinin planlama sürecine katılma ve katkıda bulunmalarına, amaçlara göre yönetime olanak verir.
 • Firmanın plan ve amaçlarının alt kademe yöneticiler ve personel tarafından daha iyi kavranmasını kolaylaştırır.
 • Kaynak kullanımını iyileştirir.
 • Çeşitli stratejilerin geliştirilmesinde yardımcı olur.
 • Yöneticilerin, ekonomik hayattaki gelişmelerin firmanın faaliyetleri üzerinde olabilecek etkilerini önceden görerek önlem almalarını sağlar.
 • Her bölüm ve düzeyde alınan kararlar arasında tutarlılık ve eş güdüm sağlayarak, firmanın bir bütün olarak kavranmasını kolaylaştırır.
 • İş programlarının hazırlanmasını, finansman kurumlarından kredi alınmasını kolaylaştırır, muhasebe servisinin planlama ve kontrol için gerekli bilgileri vermesini hızlandırır.

Tüm bu yukarıda belirtilen kriterlerin oluşturulması ve bunların takibi çok da kolay olmamaktadır. Çözbim Yazılım olarak firmalarımıza desteğimiz 1987’den beri, İşletmelerimizin ihtiyaçları doğrultusu her konuda akılcı çözümler ürettiğimiz bütçe konusunda da pratik ve anlaşılması kolay çözümler sunmaktayız. Vizyonumuz, tamamen kullanıcı dostu uygulamalar ile iş ortaklarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilmektir.

Bütçe konusu da ne kadar karmaşık ve zor gibi görünse de yapmış olduğumuz uygulama sayesinde bu karmaşıklığı ortadan kaldırıyoruz ve bütçeyi takip etmenin kolaylığını iş ortaklarımıza sunuyoruz. Firmalarımızın yapmaları gereken en önemli husus bütçe kriterlerini doğru ve gerçekçi bir şekilde yapmaları gerekmektedir.

Çözbim Yazılım Olarak Firmalarımıza sunduğumuz çözümler;

 • Gider bütçesi takibi.
 • Satış bütçesi takibi.
 • Stok bütçesi takibi.
 • Satınalma bütçesi takibi.
 • Üretim bütçesi takibi.
 • Personel bütçesi takibi.

Bütçe kriterlerini belirlerken firmalarımıza yardımcı olmak için dilerlerse bir önceki yılın bütçe verilerini bir sonraki yıla otomatik aktarabiliyoruz. Bu uygulamayla birlikte firmalar hem zamandan kazanırlar hem de daha gerçekçi verilere çok daha kolay ulaşabilirler. Ayrıca bütçe planlaması yaptıktan sonra başka herhangi  bir işlem yapmalarına da gerek kalmıyor. Siparişler , faturalar , menüler ve satışlar işlendikçe yukarıda görülen ekranda belirlenmiş bütçe kriterlerine göre, bütçelerini kolaylıkla izlemeleri sağlanır.

Özet olarak bütçe geleceğe daha güvenle bakabilmenin, temel kuralları baştan koyduğumuz ve risk oranlarını değerlendirip hedeflerimize daha kolay ulaşabilmemizi sağlayan ve şirketler için olmazsa olmaz bir unsurdur.

Günümüzde gelecekle ilgili planların yapılamadığı bir ortamda, pandemi şartlarının bize sunacağını bilmediğimiz bir ortamda bunları planlamak gerçekten zor dediğinizi duyar gibiyim. Fakat şirketimiz için en kötü çözümün, çözümsüzlükten daha iyi olduğunu, şartlarımızı bulunduğumuz ortama göre ayarlamamız hayatı bir önem arz etmektedir. Sonuçta ay sonu veya yıl sonuna vardığımızda bütçe değerlendirmelerinde sapmaların neler den kaynaklandığını görmemiz bile firmamız açısından olumlu bir göstergedir. Çalışanımızdan üst yöneticilerimize kadar herkesin nerde durduğunu gösteren tabloların firmalarımıza çok şeyler katacağından hiç şüphem yoktur.

Gelin siz de 1987 yılından beri şirketlerimize sunduğumuz çözümlerden faydalanın ve kullanıcı dostu uygulamalarımızın tadını çıkartın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret etmeye devam ettiğiniz takdirde çerezleri kabul etmiş olursunuz.