Gizlilik Politikası ve Bilgi Güvenliği

Çözbim Yazılım, müşteri ve kullanıcılardan sağlanan kişisel/özel bilgilerinin gizliliğine ve kanuna uygun şekilde işlenmesine büyük önem vermektedir.

Çözbim Yazılım bu kapsamda AB’nin “Elektronik İletişim Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması”na ilişkin 2002/58/EC sayılı direktifinde belirtilen temel prensipleri ve Türkiye’deki KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kanuni düzenlemelerine göre hareket eder.

Çözbim Yazılım, üçüncü şahıslar ve kurumlardan aldığı bilgileri,  aşağıdaki prensipler ile saklamakta ve işlemektedir:

Çözbim Yazılım, elde ettiği bilgileri iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır.

Çözbim Yazılım, elde ettiği bilgileri, açıkça belirlenmiş amaçlara yönelik olarak toplar ve kullanır.

Çözbim Yazılım, kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda bilgi toplar.

Çözbim Yazılım, bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır.

Çözbim Yazılım, uygulama alanına göre, veri sahiplerinin, ilgili kayıtlara erişimi, güncellemesi veya veriye ulaşımı engelleyebilmesi için gerekli imkanları sağlayacaktır.

Çözbim Yazılım, müşterilerinin özel tercihleri ile ilgili bilgileri, kullanımı ve verilen servislerle ilgili işlemler için gerekli olduğu süre için elinde tutacaktır.

Çözbim Yazılım, sadece aşağıdaki durumlarda bilgileri işleme tabi tutacaktır;

Veri sahibinin bilgilendirildikten sonra, açıkça ve belirlenebilir şekilde onay verdiği durumlarda.
Veri sahibinin talep ettiği bir sözleşmenin gerçekleştirilebilmesi için, bilginin işlenmesinin gerektiği durumlarda. Örnek olarak, bir satış sözleşmesini takiben, fatura hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerin işlenmesi.
İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda.
Veri sahibinin hayati tehlikeye maruz kaldığı durumlarda, kişinin hayatının korunabilmesi için gerekli işlemlerde.
İşlemin gerçekleştirilmesi kamu yararını gerektiriyorsa veya işlem resmi makamlar tarafından (devlet, vergi, polis v.b.) gerçekleştiriliyorsa, veriyi işlemeye Çözbim Yazılım’ın kanunen yetkisi varsa.

Hassas Bilgiler

Çözbim Yazılım, ırk ve etnik kökene ait bilgiler, politik fikirler, dini ve felsefi inançlar, sağlık ve cinsel tercihe ait bilgileri kayıtlarında tutmaz ve işleme tabi tutmaz.

Çerezlerin (Cookie) Kullanımı

Çözbim Yazılım, müşteri ve kullanıcılarının bilgisayarlarına belli durumlarda çerez (cookie) yerleştirmektedir. Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza gönderilen, ve çoğu durumda size özel bir tanımlayıcı içeren bilgisayar dosyalarıdır. Çerezler, aşağıdaki durumlarda Çözbim Yazılım tarafından kullanım kolaylığı ve/veya ek güvenlik amacı ile kullanılmaktadırlar:

Müşteri veya kullanıcının kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapması gereken bölümlere kolay erişim amacı ile.
Müşteri veya kullanıcılarımızın servislerimizle ilgili tercihlerinin kayıtlı tutularak, gelecekte yapacakları işlemlerde kendilerine kolaylık sağlamak amacı ile.
Çevrimiçi özelleştirilmiş içerik sunulan bölümlerde, özel bilgilerin ne şekilde görüntüleneceğinin belirlenmesi amacı ile.
Çevrimiçi alışverişlerde, alışveriş sepeti ile ilgili bilgilerin tutulması amacı ile
Çözbim Yazılım’ın web sitesi ziyaretçileri ile ilgili istatistiki bilgilerini oluşturulabilmesi amacıyla.
Çevrimiçi güvenlik önlemleri amacı ile.

Çözbim Yazılım, çerezleri kişisel bilgilerinizin ortaya çıkacağı şekilde kullanmamaktadır. Buna rağmen, çerez kullanımını engellemek isterseniz, bunu bilgisayarınızdaki web tarayıcısının ayarlar bölümünden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi, Çözbim Yazılım’da sağladığınız temel servislerin kullanımını engellemeyecektir.

Bilgi Güvenliği

Çözbim Yazılım, kullanıcı ve/veya müşterileri tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğine büyük hassasiyet göstermektedir. Bu amaçla,

Çözbim Yazılım, müşterilerinin sağladığı bilgilerin güvenliği için, gerekli fiziksel, elektronik ve prosedürel önlemleri almaktadır.

Çözbim Yazılım, müşterilerinden web üzerinden aldığı ve yüksek öneme sahip bilgileri (finansal bilgiler, kredi kartı bilgileri v.b.), Güvenli Soket Katmanı (Secure Socket Layer, SSL) teknolojisi ile şifrelenmiş web sayfaları aracılığı ile toplamaktadır. Böylece, iletilen bilgilerin, Internet üzerinden kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilerek kullanılması ihtimali en düşük seviyeye indirilmektedir.

Çözbim Yazılım müşterilerinden aldığı ve yüksek öneme sahip bilgileri (finansal bilgiler, kredi kartı bilgileri v.b.), kendi sistemlerinde özel şifrelenmiş yapıda saklamaktadır. Böylece, bu bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda bile, kullanımı mümkün olamamaktadır.

Çözbim Yazılım Mobil uygulamalarında; Çözbim yazılımın kendi verilerini kullanır, reklam içermez, bilgi toplamaz, uygulamalar back office programlarının tamamlayıcısı olup uygulama mağazalarında ücretli olarak yer almazlar.

Çözbim Yazılım, gerekli durumlarda, elektronik anahtar kullanımı ile müşterilerinin bilgi güvenliğini sağlamaktadır.

Çözbim Yazılım’ın, müşterilerinden aldığı bilgilere, sadece kullanım amacına yönelik olarak, ilgili personel tarafından erişim gerçekleştirilebilmektedir.