Sanayi toplumunun getirdiği değişimle birlikte bilginin en değerli varlık olduğu çağımızda dijitalleşme de değerli bir araç olmayı başardı. Günlük hayatın her alanında etkileri, teknoloji ve altyapıdaki yeniliklerle birlikte öylesine hızlı ve etkili oldu ki günümüzde online dünyadan uzak kalmak, başarı ve gelişim ile araya ciddi bir mesafe koymak anlamına gelmeye başladı.

e-Dönüşüm kavramı da bu yeni anlayışın doğal bir sonucu olarak elektronik dünyanın bir parçası olmayı sağlamakta.

e-Dönüşüm Nedir?

En basit anlatımla e-Dönüşüm; bilginin, değerin, varlığın, girişimciliğin ve ihtiyaçların dijital dünyada gerçekleştirilmesi ve hız ile tasarrufun temel bir ihtiyaca evrilmesi olarak tanımlanabilir. Son yıllarda devlet politikası halini almaya başlamasıyla daha sistemli bir şekilde gelişmesi de e-Dönüşümün değerini ve önemini ortaya koymaktadır. e-imza, e-Devlet, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv&Fatura, e-Bildirge, e-İrsaliye, e-Bilet gibi kavramların hem özel sermaye hem de devlet için bir seçenekten çok zorunluluk halini alması, bilgi çağının ve dijital dünyanın zorunluluklarındandır. Hatta bu yazımı hazırlarken ekonomik nedenler, kağıt sıkıntısı gibi sebeblerden ötürü artık Resmi Gazete’nin bile artık basılmayacağı gibi.

e-Dönüşümün Getirisi Nedir?

Son yıllarda yapılan çalışmalarla e-fatura ve e-defter kullanımının girişimciler için zorunlu hale gelmesi ve devletin resmi politikasına dönüşmesi, yıllık 250 milyon faturanın e-faturaya dönüştürülmesini ve toplamda 500 milyon TL’ye yakın tasarruf elde edilmesini hedefliyor. Kağıda basılı faturaların ve evrakların üretiminden işlenmesi ve alıcılar arasında transferi nedeniyle oluşan maliyetin neredeyse tamamını ortadan kaldıran e-devlet, e-imza, e-fatura, e-arşiv, e-bilet gibi çalışmalarla asıl hedef, günlük hayatta 5 milyar TL’yi aşan bir tasarrufu sağlamak. Buna bir de son günlerdeki kağıt sıkıntılarını, maliyetlerini katarsak bu getiriler daha da anlam kazanıyor.

1 Ocak 2019 tarihi itibari ile e-Dönüşüm de bir yeni bir dönem daha başlayacak, e-İrsaliye.

İşletmeler açısından e-Dönüşüm ne durumda?

Ticari iş yapan işletmeler ve mükellefler yaptıkları iş ve işlemleri belgelendirmek zorunda. Bu nedenle de çeşitli evraklar düzenlenmekteler. Eskiden kağıt üzerinde düzenlenen bu belgeler günümüzde elektronik ortamda düzenlenebiliyor. Vergi Usul Kanunu (VUK) tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada e-fatura  ve devamında e-Arşiv Fatura, e-Defter ve 2019 dan itibaren de e-Irsaliye.

Bu e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye kavramlarını kısaca anlatmak gerekirse;

e-Fatura: Faturalarınızın daha hızlı, kolay ve güvenli olarak elektronik olarak oluşturulup gönderilmesini sağlar.(*)

e-Arşiv & Fatura : e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflerle birlikte son kullanıcılara da elektronik fatura gönderimi imkanı sağlar.(**)

e-Defter : e-Defter, VUK ve/veya TTK’ya göre tutulması zorunlu olan yevmiye defterlerinde ve büyük defterlerde yer alması gereken tüm bilgilerin elektronik ortamda yer almasını ve zaman damgası ile imzalayabilmenizi sağlayan bir sistemdir. e-Defter ile defter kayıtlarının oluşturulması ile ilgili yükümlülükler, gelişen teknolojiye uygun bir biçimde değişmez özelliğe sahip olur ve kaynaklar garanti altına alınır.(***)

e-İrsaliye : Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olduğu, sadece uygulamaya kayıtlı şirketler arasında dijitalleşen, üzerinde kağıt irsaliye’de bulunması gereken tüm bilgilerin yer aldığı elektronik belgedir.

Çözbim Yazılım olarak biz de e-Fatura, e-Arşiv&Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Bildirge ile ilgili çalışmalarımızı hali hazırda bitirmiş ve kullanıcılarımız tarafından beğenilerek kullanılmaktadır. Yanı sıra xSentius Portal adını verdiğimiz portalımız aracılığı ile de  kullanıcılarımıza e-Mutabakat yapabilme imkanı sağlıyoruz. Firma datalarını portala yükleyerek müşteri ve satıcıların kendilerine özel şifresi ile giriş yaparak ulaşmalarını sağlıyoruz bu şekilde karşılıklı daha hızlı bir iletişim sağlatabiliyoruz.

e-Çözümler size ne gibi kolaylıklar ve avantajlar sağlar?

e-Fatura & e-Arşiv Fatura ile;

 • Fatura basım masraflarınız ortadan kalkar, elektronik ortamda arşivlenir.
 • Nakit akışınız hızlanır.

e-Defter ile;

 • Aylık-Yıllık defter basım-onaylama masrafından kurtulursunuz
 • Noter masrafından kurtulursunuz
 • Defter bilgilerinizi 3cü kişiler ile paylaşma kaygısından kurtulursunuz.

e-İrsaliye İle;

 • Zamandan ve personelden tasarruf edersiniz.
  Hazırlamak yok, basım yok, onay yok bu saye de belge ulaştırma süresini kısaltırsınız.
 • Kabul, red, kısmi kabül, iade gibi aksaklıkları hızlıca bildirebilirsiniz.
 • Geçmiş dönem irsaliyelere elektronik ortam da ulaşırsınız, bu irsaliyeler 10 yıl elektronik olarak saklanmaktadır.
 • Zaman, mekan ve personel masrafınızı azaltır yada ortadan kaldırırsınız.
 • Parasal giriş-çıkışlarınızı hızlandırısınız.

e-Bildirge ile;

 • Sigortalı işçi giriş çıkışını uygulama üzerinden yapabilirsiniz
 • Çalışanların aylık prim ve belge işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Sigortalının hesap fişi işlemlerini yapabilirsiniz.

En önemlisi doğanın korunmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

Özetlemek gerekirse;  zaman teknoloji zamanı. Teknolojik değişime ayak uyduramayan firmalar rekabette geride kalacaklar, teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan işletmeler zamanla yok olmaya mahkum olacaklar.

Yemek üretim sektörü açısından da konuya yaklaştığımızda da; verimli-organize çalışabilmenin, tüm kontrolleri elinde tutabilmenin, karlılığını artırabilmenin yolu e-Çözümleri de bünyesinde bulunduran ve bu sektör için geliştirilmiş yazılımlardan geçiyor.

Çözbim Yazılım olarak biz de; 1987 den beri  çağın ve teknolojinin değişen koşullarına ayak uydurarak,  çözüm odaklı üretmeye devam ediyoruz.

e-Fatura & Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Bildirge… e-Daha ne olsun? 🙂