E-Bildirge Size Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

  • Sigortalı işçi giriş çıkışını uygulama üzerinden yapabilirsiniz
  • Çalışanların aylık prim ve belge işlemlerini yapabilirsiniz.
  • Sigortalının hesap fişi işlemlerini yapabilirsiniz.