E-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olduğu, sadece uygulamaya kayıtlı şirketler arasında dijitalleşen, üzerinde kağıt irsaliye’de bulunması gereken tüm bilgilerin yer aldığı elektronik belgedir.

E-İrsaliye Size Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

  • Zamandan ve personelden tasarruf edersiniz.
  • Hazırlamak yok, basım yok, onay yok bu saye de belge ulaştırma süresini kısaltırsınız.
  • Kabul, red, kısmi kabül, iade gibi aksaklıkları hızlıca bildirebilirsiniz.
  • Geçmiş dönem irsaliyelere elektronik ortam da ulaşırsınız, bu irsaliyeler 10 yıl elektronik olarak saklanmaktadır.
  • Zaman, mekan ve personel masrafınızı azaltır yada ortadan kaldırırsınız.
  • Parasal giriş-çıkışlarınızı hızlandırısınız.