E-Defter, VUK ve/veya TTK’ya göre tutulması zorunlu olan yevmiye defterlerinde ve büyük defterlerde yer alması gereken tüm bilgilerin elektronik ortamda yer almasını ve zaman damgası ile imzalayabilmenizi sağlayan bir sistemdir. e-Defter ile defter kayıtlarının oluşturulması ile ilgili yükümlülükler, gelişen teknolojiye uygun bir biçimde değişmez özelliğe sahip olur ve kaynaklar garanti altına alınır.

E-Defter Size Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

  • Aylık-Yıllık defter basım-onaylama masrafından kurtulursunuz
  • Noter masrafından kurtulursunuz
  • Defter bilgilerinizi 3cü kişiler ile paylaşma kaygısından kurtulursunuz.