Çözbim Yemekçi Nedir?

Çözbim Yemekçi; yemek üretimi yapan firmalar, pasta üretimi yapan pastaneler, fırınlar, hastaneler, askeri birlikler ve catering firmaları için hazırlanmış; kullanımı kolay, içeriği geniş, ön muhasebe, maliyet, satın alma, depo, mönü takibi ve üretim planlamalarının yapıldığı ve takip edilebildiği, kapsamlı bir bilgisayar yazılımıdır.

Çözbim Yemekçi
; irsaliye, etiket, fatura ve servis formlarını istenirse otomatik olarak hazırlama ve yazdırma olanağı sağlar.

Sistemin kurulumundan itibaren; yönetim, depo, üretim planlama, satın alma, muhasebe, vb. birimler tüm işlemlerini sistem üzerinden yapar, yetkililerin de yapılan işlemleri anında izlemesine olanak sağlar.

Sistemde geniş bir yetkilendirme yapısı da mevcuttur. Yetki dahilinde sistemden işlemler yapılabilmekte, yapılan işlemler zaman, tarih ve kullanıcı da kayıt altına alınarak saklanmaktadır.

Çözbim Yemekçi Modülleri  Nelerdir?

Çözbim Yemekçi; Cari hesap, stok, üretim, mönüler, muhasebe, sipariş, çek-senet, kasa, fatura, personel, servis, maliyet, teklif, bütçe modüllerinden oluşmaktadır. Tüm e-Devlet uygulamalarından oluşan e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter modüleri de sisteme tam entegre olarak çalışmaktadır.

Cari Hesap Modülü ile…

 • Mutabakatlar online ve hızlıdır.
 • Cari bazlı vade hesabı takibi yaparsınız.
 • Cari bazlı tahsilat ve ödemelerinizin ortalama gün sayısını gö
 • Tahsilat ve ödemlerin fatura bazlı takibini yapabilirsiniz.
 • Borç yaşlandırma tablolarını gö
 • Müşteri temsilcisine göre cari durum raporu verebilirsiniz.
 • Potansiyel müşteri veri bankası hazırlayabilirsiniz.
 • Tekli ve çoklu olarak E Fatura, E İrsaliye mükellef sorgulaması yapabilirsiniz.

Stok Modülü İle…

 • 4 farklı alış fiyatı 8 farklı satış fiyatı tanımlayabilirsiniz.
 • Alerjen takibi yapabilirsiniz.
 • Ürün bazında “Kalori, Protein, Karbonhidrat, Yağ, Donuk Yağ, Şeker, Lif, Tuz” değerleri takibi yapabilirsiniz.
 • Çoklu fiyat değişikliği yapabilir ve etiketlerini basabilrisiniz.
 • İstanbul hal borsasına bağlanıp fiyat karşılaştırması yapabilir, bu fiyatları sisteme aktarabilirsiniz.
 • Kritik seviye stok belirleyebilir ve takibini yapabilir, uyarısını verebilirsiniz.
 • ve max. alış satış fiyatı belirleyebilirsiniz.
 • Stok ekstresi ile ürünlerin tarihçesini kolayca raporlayabilirsiniz.

Üretim Modülü ile..

 • Tekli ve çoklu üretim yaparak üretilen mamullerin kolayca stok tanımını yapabilirsiniz.
 • Hammadde gereksinim sorgulaması yapabilirsiniz.
 • Planlanan ve gerçekleşen üretim sayıların takibini yapabilirsiniz.
 • Ürünlerin planlama günleri seçilerek hangi ürün hangi günde üretilmesi gerekliliğinin belirleyebilirsiniz
 • İzlenebilirlik değerlerinin girebilir ve otomatik olarak raporunu alabilirsiniz.
 • Reçete içlerinde tek tuşla çoklu ürün değişikliği ve çoklu miktar değişikliği yapabilirsiniz.

Sipariş Modülü ile…

 • Tedarikçilere sipariş oluşturma ve hızlı mail gönderimi yapabilirsiniz.
 • Müşteri ve satıcılarınızın Online sipariş oluşturmasını sağlayabilirsiniz.
 • Sipariş modülünden toplu irsaliye oluşturulabilirsiniz.
 • Anlaşma fiyatlarının takibi ve fiyat farklarının raporlanmasını yapabilirsiniz.
 • Dış birimlerinizin siparişlerinin toplu sorgulanması ve siparişe dönüşmesi aşamasını görüntüleyebilirsiniz.
 • Siparişlerin MS Excel’e transferi ve Excel’den sipariş formalarının sisteme alınmasını sağlayabilirsiniz.

Çek-Senet Modülü ile…

 • Ciro edilen ve ödenen firma çeklerini kapatabilirsiniz.
 • Çek tarihçelerinin takibini kolayca yapabilirsiniz.
 • Çek kasası ve raporlarını kolayca alabilirsiniz.

Kasa Modülü ile…

 • Nakit akış takibini yapabilirsiniz.
 • Kasa durum analizi raporlarını alabilirsiniz.
 • Günlük veya aylık raporlar alabilirsiniz.
 • Yıllık bazda veya günlük kasa hareketlerinin MS Excel’e transferini yapabilirsiniz.

Fatura Modülü ile…

 • Toplu alış ve satış faturalarını kolayca oluşturulabilirsiniz.
 • Tek tuşla E-Fatura ve E-Arşiv faturalarını gönder
 • Gelen E-Faturaları sisteme otomatik aktarabilirsiniz, sistem stok karşılaştırmasını yaparak bunu gerçekleştirir.
 • E-Faturaların görüntüsünü sisteme yükleyebilir ve faturayı açtığınızda görüntüsü ile birlikte faturayı listeleyebilirsiniz.
 • E-Fatura’da Entegretör’e gitmeden sistem üzerinden iade ve red işlemlerini kolayca yapabilirsiniz.

Personel Modülü ile…

 • Puantaj takibini kolayca yapabilirsiniz.
 • Yıllık izin takibini kolayca yapabilirsiniz.
 • İnsan kaynakları ve ücret bordro takibinin aynı anda ve aynı sistemde yapabilmek güzel olurdu değildi? Çözbim’de mümkün.
 • Resmi tatiller ve ücret bordrosu parametreleri bulut teknolojisi ile otomatik güncellen
 • Personel bazlı çalışma bilgileri, aile bilgileri ve sağlık bilgilerinin tanımlanmasını yapabilir, raporlarını alabilirsiniz.
 • Çözbim Yüz tanıma sistemi ile entegrasyonlu çalışabil
 • Yönetim , Merkez Fabrika, Dış Birimler ve müşteri bazlı personel maliyetlerini alabilirsiniz.
 • Avans taksitlendirme yapabilirsiniz.
 • Kıdem ihbar hesaplaması yapabilirsiniz.
 • Online işe giriş ve çıkış bildirgelerini oluşturulabilirsiniz.
 • E-SGK bildirgelerini oluşturabilirsiniz.
 • Personel maliyetlerinin muhasebeye ve cari hesap modülüne otomatik fiş oluşumunu sağlayabilirsiniz.
 • Personel bazlı mizan ve ekstre raporları alabilirsiniz.

Servis Takip Modülü ile…

 • Araç bilgilerinin kaydını tutabilirsiniz.
 • Araç bilgi kartı ile araçlarınızın hareketlerini izleyebilirsiniz.
 • Günlük, haftalık veya aylık araçlarınız kullandığı yakıtı takip edebilirsiniz.
 • Araçların bakım, kasko ve vize tarihlerinin takibini yapabilirsiniz.
 • Rut takibi yapabilirsiniz.
 • Günlük , haftalık veya aylık bazda hangi şoförün hangi araç ile hangi hangi güzergaha gideceğinin belirleyebilirsiniz.
 • Servis takip formları ile şoförlerin işini kolaylaştırırsınız.

Maliyet Modülü ile…

 • Patron sayfası ile firmanızın aylık durum değerlendirmesini gö
 • Kar zarar raporlarınızı tek tuş ile alabilirsiniz.
 • Müşteri bazlı maliyet tablolarını alabilirsiniz.
 • Dış birim üretimlerinizin hareketlerini izleyebilirsiniz.

Çözbim Yemekçi Modülünün Faydaları Nelerdir?

Çözbim Yemekçi, catering firmalarında “OLMAZSA OLMAZ” bir sistemdir.

Firmaların, işlemlerini sistemsiz olarak takip ettiklerinde, büyük bir zaman kaybı yaşadıklarını biliyoruz. Çözbim Yemekçi işte bu zaman kaybını “en aza” indirmektedir.

Çözbim Yemekçi; günlük rutin işlemlerin, bireylere bağımlı olmadan yapılabilmesi olanağını sunmaktadır.

Çözbim Yemekçi; yemek üretim sürecinin her aşamasının takip ve kontrol edebilmesi, personelin çalışma verimliliğinin artırılması, stok açıklarının en aza indirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, firmaya olan güvenin artması ve piyasa koşullarıyla rekabet edebilme gücünün oluşmasını sağlar.

Mönülerin oluşturulması aşamasınıda, maliyet ve kalori değerlerinin sistem tarafından anında izlenebilme olanağının bulunması; merkez taşıma ve projelerin; aylık ya da dönemsel, ayrı ayrı maliyet karlılık analizlerinin ve bilançoların “tek tuşla” görülebilmesi gibi olanaklar, Çözbim Yemekçi“nin sektöre sağladığı en büyük yararlardır.