Hedefler

Ticari Hedefler

  • Hizmet kapsamını genişletmek,
  • Farklı sektÖrler için Özel yazılım üretimlerine devam etmek
  • Büyümek
  • Pazar payını artırmak.

  Sosyal Hedefler

  • Egitim ve sağlık konularında toplumun belli bir kesimine destek olmak.(Örn: Satış ciromuzun %3 'ünün eğitim ve sağlık konularında, hiç bir ön koşul aranmaksızın ihtiyacı olan kimselere destek amacıyla harcanması vb.)
  • Gereksinim duyduğu donanımlı elemanları, kendi bünyesinde yetiştirdiği gibi ayrıca yazılım sektörüne de yetiştirmek ve sunmak.

Ar-ge Hedefleri

Ticari ve Sosyal Hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak Ar-Ge çalışmalarına süreklilik kazandırmak.

backtotop