Yemekçi MRP/ERP Sistemi

ÇözBiM Yazılım, danışmanlık ve yazılım geliştirme konularında hizmet veren güvenilir, sorumlu, günü yakalayan sistem çözümlerini yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir sizlere sunuyor.

Yemekçi MRP/ERP Sistemi

Responsive CSS Tabs

Modüller


ÇözBiM Yemekçi MRP/ERP Üretim Sistemi Nedir?

ÇözBiM Yemekçi; yemek üretimi yapan firmalar, pasta üretimi yapan pastaneler, fırınlar, hastaneler, askeri birlikler ve catering firmaları için hazırlanmış; kullanımı kolay, içeriği geniş, ön muhasebe, maliyet, satın alma, depo, mönü takibi ve üretim planlamalarının yapıldığı ve takip edilebildiği, kapsamlı bir bilgisayar yazılımıdır.

ÇözBiM Yemekçi; irsaliye, etiket, fatura ve servis formlarını istenirse otomatik olarak hazırlama ve yazdırma olanağı sağlar.

Sistemin kurulumundan itibaren; yönetim, depo, üretim planlama, satın alma, muhasebe, vb. birimler tüm işlemlerini sistem üzerinden yapar, yetkililerin de yapılan işlemleri anında izlemesine olanak sağlar.

Sistemde geniş bir yetkilendirme yapısı da mevcuttur. Yetki dahilinde sistemden işlemler yapılabilmekte, yapılan işlemler zaman, tarih ve kullanıcı da kayıt altına alınarak saklanmaktadır.

ÇözBiM Yemekçi'nin firma ve kullanıcılara sağladığı yararlar nelerdir?

ÇözBiM Yemekçi, catering firmalarında "OLMAZSA OLMAZ" bir sistemdir.

Firmaların, işlemlerini sistemsiz olarak takip ettiklerinde, büyük bir zaman kaybı yaşadıklarını biliyoruz. ÇözBiM Yemekçi işte bu zaman kaybını "en aza" indirmektedir.
ÇözBiM Yemekçi; günlük rutin işlemlerin, bireylere bağımlı olmadan yapılabilmesi olanağını sunmaktadır.

ÇözBiM Yemekçi; yemek üretim sürecinin her aşamasının takip ve kontrol edebilmesi, personelin çalışma verimliliğinin artırılması, stok açıklarının en aza indirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, firmaya olan güvenin artması ve piyasa koşullarıyla rekabet edebilme gücünün oluşmasını sağlar.

Mönülerin oluşturulması aşamasınıda, maliyet ve kalori değerlerinin sistem tarafından anında izlenebilme olanağının bulunması; merkez taşıma ve projelerin; aylık ya da dönemsel, ayrı ayrı maliyet karlılık analizlerinin ve bilançoların "tek tuşla" görülebilmesi gibi olanaklar, ÇözBiM Yemekçi"nin sektöre sağladığı en büyük yararlardır.

Genel Özellikler


 • Tek bir cari kart üzerinde YTL ve istenilen döviz cinsi bazında hareket giriş işlemleri yapılabilir.
 • Cari kart tanımları oluşturulan cari gruplara göre istenirse otomatik olarak sistem tarafından cari hesap numarası verdirilebilir.
 • Cari hesaplar arasında virman işlemleri, tek cari kart üzerinden otomatik olarak yapılabilir.
 • Cari hesaplarda müşterilere ait mönü tanımları yapılabilir.
 • Müşterilerinizin istemediği yemeklerin tanımları yapılabilir.
 • Firmalara özel yemek gramajları tanımlanabilir.
 • Müşterilere ait irsaliye ve fatura kesiminde kullanılmak üzere sınırsız sayıda adres tanımı yapılabilir.
 • Cari fişler aracılığı ile toplu olarak cari hesaplara işlem yapılabilir.
 • Cari hesaplarda yapılan işlemler ve değişikliklerin hangi kullanıcılar tarafından yapıldığı, gün ve saat bazında kontrol edilebilir.
 • Cari hesap hareketleri grafik olarak izlenebilir.
 • Cari hesaplarda kod değişikliği yapıldığında, sistem tüm modüllerde cari hesap kod değişikliklerini yapar.
 • Cari hesap işlem dağılım tabloları, aylık bazda işlem türlerine göre, hesapları rakamsal ve grafiksel olarak izlemenize olanak verir.
 • Dağılım tablolarını ekran veya yazıcıdan alabildiğiniz gibi, diğer platformlara da aktarabilirsiniz.(Word, excel, pdf., gif., jpg. gibi)
 • Cari hesaplara risk limiti ve vade opsiyonu tanımlayarak risk ve vade takibi yapılabilir.
 • Tüm hesapların aylık bazda değerlendirmelerini de bu tablolarla izleyebilirsiniz.
 • Stok kartlarını otomatik olarak seçilen gruba göre sistem tarafından kodlayabilirsiniz.
 • Stoklara ilişkin tüm giriş-çıkış irsaliyelerini düzenleyerek, depolararası malzeme transferi yapabilirsiniz.
 • İşlemlerin giriş ve çıkışlarında kullanacağınız fiş türlerini sınırsız sayıda açabilirsiniz.
 • Stok kartlarının grubunu değiştirerek otomatik olarak malzeme kodunu değiştirmiş olursunuz. Değişen kartın kodu, sistem tarafından tüm modüllerde de değiştirilir.
 • Stoklar için üç değişik birim tanımlayabilirsiniz. Stok kartlarında üç farklı alış birim fiyatı, beş farklı satış birim fiyatı tanımlayabilirsiniz.
 • Stok maliyetlerini, Son giriş, OBF(Ortalama Birim Fiyat), LİFO, FİFO maliyet türlerine göre yapabilirsiniz.
 • Stok işlemleri sırasında cari hesap ekstresi, stok ekstresi, çek-senet sorgulamalarını takip edebilirsiniz.
 • Müşteri ve satıcı bazında stoklarınızın hareketlerini tarih bazında izleyebilirsiniz. İşlemleri aylara dağılımlı olarak takip edebilirsiniz.
 • Toplu olarak irsaliye basımı yapabilir, stok fişlerinizin barkodlu listelerini alabilirsiniz.
 • Stok fişlerine verilen siparişlerden otomatik olarak veri aktarımı yapabilirsiniz.
 • Basit ve Bileşik sorgulama teknikleri ile istediğiniz stok raporlarını hazırlayabilirsiniz.
 • Stok fişlerinden cari hesaplara entegrasyonla veri transferleri yapabilirsiniz.
 • Stok fişlerinde çoklu satır iskonto ve KDV oranı tanımlayabilirsiniz. Fişin dip toplamları üzerinden de iskonto, masraf tanımları yapabilirsiniz.
 • Depolararası transfer fişleri ile depoların durumunu takip edebilir, stok kartlarını, “Stok kartı çoğalt” sistemi ile hızlı bir şekilde açabilirsiniz.
 • Son kullanım tarihleri gelen ürünler sistem tarafından otomatik olarak uyarılır.
 • Stoklara ait alt stoklar tanımlayarak, alt stoklardan yapılan giriş-çıkış işlemlerinin üst stoklarından düşüm ya da arttırım işlemleri yapılabilir.
 • Stoklarınıza ait fotoğraf tanımlarını yapabilirsiniz.
 • Stok kartlarında birim kalori değerlerini belirterek, ürün oluşumunda kalori hesaplarını otomatik olarak sisteme yaptırabilirsiniz.
 • Çek-Senet giriş ve çıkışları YTL ve farklı para birimlerine yapılabilir.(Giriş ve çıkışlar bordrolar aracılığı ile yapılır.)
 • Cari hesap modülüne on-line olarak veri transferi yapılabilir.
 • Banka bazında vadelerine göre çek ve senetlerin detaylı raporlarını alabilirsiniz.
 • Müşterilerinize ve kendinize ait çek-senetlerinizin durumlarını detaylı olarak takip edebilirsiniz.
 • Çek-Senet kartela kısmında, çek ve senetlere ait tarihçeleri takip edebilir, geçmişe dönük raporlamalar yapabilirsiniz.
 • Giriş ve çıkış bordrolarında otomatik olarak valör hesaplayabilirsiniz.
 • Yoğun çek yazma durumunda bankalardan alınan çek formlarına elle çek yazmak yerine, sistem üzerinden çeklerinizi yazarak bastırabilirsiniz.
 • Sipariş teslim tarihlerine göre malzemelerin giriş ve çıkışlarını kontrol edebilirsiniz.
 • Verilen siparişler otomatik olarak mal alış irsaliyelerine dönüştürülebilir.
 • Satınalma formlarınızı sistem üzerinden firmalara fakslayabilirsiniz.
 • Sipariş kalemleri üzerinde çoklu satır iskontosu uygulayabilirsiniz.
 • Sipariş gözlem penceresinde, siparişlerinizin durumunu izleyebilir, tamamlanmamış siparişlerinizin raporlarını alabilirsiniz.
 • Mönüler firma bazında aylık olarak mönü zamanı ve mönü türleri belirtilerek hazırlayabilirsiniz.
 • Müşterilerinizin istemediği yemekleri mönülerden otomatik olarak alternatifleri ile değiştirebilirsiniz.
 • Hazırladığınız mönüleri müşterilerinizin onayına sunmadan önce mönü maliyet çalışmalarını yapabilirsiniz.
 • Mönülerin günlük ve aylık olarak maliyetlerini kişi ya da toplam olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca günlük mönülerin kalori değerlerine esnek olarak da hazırlayabilirsiniz.
 • Hazırladığınız bir mönüyü farklı firmalara, farklı aylara otomatik olarak gün gün veya ay ay aktarabilirsiniz.
 • Hazırladığınız mönüleri müşterilerinize otomatik olarak fakslayabilir ya da elektronik posta ile gönderebilirsiniz.
 • Yemek kap etiketlerinizi sistem tarafından belirtilen parametrelere göre çıkartabilirsiniz.
 • Günlük irsaliyelerinizi araç bazında otomatik olarak mönü sayılarına göre sistem tarafından çıkartabilirsiniz.
 • Mönü dağılımında, firmalardan alınan yemek sayıları ve maliyetleri takip edilebilir.
 • Güne ait yemek adet ve maliyetleri, mönü türlerine göre adet ve maliyetleri, sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.
 • Günlük girilen kişi adetlerinin, istenirse diğer günlere de otomatik olarak aynı sayılarla aktarımı yapılabilir.
 • Salat barınızda yer alan salatalarınızın miktarlarını, salatbar artırım oranına göre otomatik olarak
 • hesaplayabilirsiniz.
 • Sevk öncesi ve sevk sonrası ISO KONTROL formlarını sistem tarafından alabilirsiniz.
 • Planlanan günlük üretim ile gerçekleşen günlük üretim değerlerini otomatik olarak karşılaştırabilirsiniz.
 • Belirtilen tarih aralıklarında planlanan üretimlerin maliyetlerini gün gün miktarsal ya da parasal olarak takip edebilirsiniz.
 • Günlük alınabilir raporlarda firma ya da yemek seçimleri yaparak alabilirsiniz.
 • Firmaların belirtilen tarih aralığındaki satışları ve üretim adetlerini aylara dağılımlı olarak izleyebilirsiniz.
 • Aktif mönüyü istenilen firmalara, farklı ay ve öğünlere de aktarabilirsiniz.
 • Mönü aktarımını, haftanın günlerini ya da ayın günlerini eşleyerek yapabilirsiniz.
 • Aktif mönü üzerinde yapılan değişiklikler, seçilen firmalara aktarılır. (sadece değişiklik yapılan günler aktarılır.)
 • Belirtilen tarih aralığında malzeme grupları ve yemek gruplarını da baz alarak gereksinim tablolarını alabilirsiniz.
 • Firma ya da malzeme bazında günlük verdiğiniz siparişlerinizin raporlarını gün gün alabilirsiniz.
 • Malzeme gereksiniminden üretim fişine, hammaddeleri miktarsal olarak aktarabilirsiniz.
 • Aylık malzeme gereksinimine bakarak, satınalma bütçesini oluşturabilirsiniz.
 • Mönü türlerine göre, aylık şablon mönüler oluşturabilirsiniz.
 • Yapılan üretim adedi ile fatura edilen yemek adetlerini karşılaştırabilirsiniz.
 • Oluşturulan mönülerin firmalar bazında adetsel ve maliyetsel olarak aylara dağılımlarını izleyebilirsiniz.
 • Satışların firmalar bazında miktarsal ve parasal dağılımlarını aylık ve yıllık olarak izleyebilirsiniz.
 • Reçetelerinizin detaylı ya da genel bazda istenen parametrelerle raporlamalarını yapabilirsiniz.
 • Herhangi bir yemeğin içinde değişiklikler yaparak farklı bir yemek kaydı oluşturabilirsiniz.
 • Reçetelerde, çoklu reçete değişikliği sayesinde hammaddelerin gramajlarında toplu değişiklikler yapabilirsiniz.
 • Reçetelerde kullanılan hammaddenin yerine başka bir hammade belirtebilir ya da tüm yemeklerde bu hammaddeyi otomatik olarak değiştirebilirsiniz.
 • Aktif yemeğin uyumlu olduğu yemekleri belirterek mönü oluşum aşamasında kolaylık sağlayabilirsiniz.
 • Her bir yemeğe ait tarif ve fotoğraflarını isterseniz kayıt edebilirsiniz.
 • Reçete kalori değeri belirtilen hammadde gramajlarına göre sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.
 • Hammaddelerdeki fiyat değişiklikleri reçetelere sistem tarafından yansıtılır.
 • Üretime çıkan malzemeleri otomatik olarak mönü dağılımından ya da malzeme gereksinimi bölümlerinden aktarabilirsiniz.
 • Aktarılan hammadde değerleri üzerinde değişiklikler yaparak, gerçek üretim çıkış değerlerini girebilirsiniz.
 • Üretimde kullanılması planlanan miktarla, üretimde kullanılan miktar arasındaki farkı takip edebilirsiniz.
 • Maliyet analizleri, bir aylık durumunuzu size ekranda ya da raporsal olarak hazırlar.
 • Gerçek maliyetleriniz otomatik olarak hesaplanır.
 • Gelir ve giderlerin kar ve zarar analizleri yapılır.
 • Tek fatura üzerinde birden fazla irsaliyeyi birleştirebilirsiniz. Aynı koda sahip ürünleri faturada tek bir satırda toplam olarak izleyebilirsiniz.
 • Faturalandırılmamış irsaliyelerin raporlarını alabilirsiniz.
 • Faturalarınızı, cari hesaplara entegre edebilirsiniz. Açık ve kapalı fatura girişlerini yapabilirsiniz.
 • Faturalarda tevkifat uygulamasını yapabilirsiniz. Çoklu satır iskontoları tanımlayabilir, fatura dip değerleri üzerinden de iskonto, masraf tanımları yapabilirsiniz.
 • Giriş yapılan faturalar üzerinden KDV listeleri ve KDV dağılım tabloları alabilirsiniz.
 • Fatura işlemleri sırasında cari hesap ekstresi, stok ekstresi, çek-senet sorgulamalarını takip edebilirsiniz.
 • Günlük kasa modülüne cari hesaptan kasayı ilgilendiren işlemler otomatik olarak transfer edilir.
 • Kasa analizlerini günlük, aylık, işlem türlerine, para birimlerine göre yapabilirsiniz.
 • İstenirse personellere sistem tarafından kod otomatik olarak verdirilir. Sistem her personel kodunu baz alarak personel barkodunu oluşturur.
 • Personele ait fotoğraf, çalışma bilgileri ve sınırsız açıklama girişi yapabilirsiniz.
 • Personel kartlarına personele ait parasal gelir- gider işlemlerini tanımlayabilirsiniz.
 • Personelin çalışma saatlerini ve fazla mesai saatlerini sisteme belirterek mesai ücretlerini hesaplatabilir ve personel işlem kartlarına aktarabilirsiniz.
 • Ayrılan personelleri ayrılanlar kısmına aktararak, daha sonra geçmişe dönük verileri izleyebilirsiniz.
 • Personel aylık çalışma tablosunu ayrıntılı şekilde ekranda görebilirsiniz.
 • Personel toplu bilgi giriş işlemleri ile personel kartlarına işlem transferlerini otomatik olarak yapabilirsiniz.
 • İstediğiniz personele ait işlem üzerinde iken makbuz kesebilirsiniz.
 • İşlemlerinizi departman, bölüm ve görevler bazında yapabilirsiniz.
 • Personellerin çalışma saatlerini girerek günlük çalışma saatlerini takip edebilirsiniz.
 • Personellere ait fazla mesailerin takibini yapabilirsiniz
 • Aylık puantaj tablosunu otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
 • Firmalara ait ya da kiralık olarak çalıştırılan araçlara ait bilgiler girilir.
 • Araçların günlük izlediği güzergah ve yaptıkları km.lerin tanımılarını yapabilirsiniz.
 • Araçların servis sonunda firmaya olan maliyetlerini net olarak izleyebilirsiniz.
 • Araçlarda taşınması gereken malzemelerin ve yemeklerin belirtildiği servis takip formlarını sistemden otamatik olarak alabilirsiniz.
 • Araç bazında yakıt ve bakım onarım giderlerini takip edeblirsiniz.

 

backtotop